ทัวร์พม่า

แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
พม่า พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา 3 วัน 2 คืน
เดินทางโดยสายการบิน : Bangkok Airway (PG) ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ : 1 กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ - พินอูล..
พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน 4 วัน
เดินทางโดยสายการบิน : Bangkok Airway (PG) ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ : 1 กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พ..
พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน 4 วัน
เดินทางโดยสายการบิน : ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ : 1 กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ –นั่งรถสู่พุกาม – ทะเลเจดีย..
พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ 3 วัน
เดินทางโดยสายการบิน : ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ : 1 กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-ชมทุ่งทะเลเจดีย์ 2 พ..
พม่า มัณฑะเลย์ มิงกุน สกาย อังวะ 3 วัน
เดินทางโดยสายการบิน : Bangkok Airway (PG) ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ : 1 กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-สกายน์-เจด..
พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม อินแขวน 3 วัน 2 คืน
เดินทางโดยสายการบิน : Thai Air Asia (FD) ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ : 1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไ..
มหัศจรรย์ พม่า 2 วัน 1 คืน พักอินทร์แขวน
เดินทางโดยสายการบิน : ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ : 1 กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – ชเวดากอง – เจดีย์โบตาทาวน์..
มหัศจรรย์ พม่า 5 มหาบูชาสถาน นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า 5 วัน 4 คืน
เดินทางโดยสายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG) ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ : 1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี- พ..
มหัศจรรย์ พม่า บินหรูอยู่ 5 ดาว 3 วัน 2 คืน
เดินทางโดยสายการบิน : Bangkok Airway (PG) ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ : 1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาท..
มหัศจรรย์ พุกาม ดินแดนแห่งมรดกโลก 3 วัน
เดินทางโดยสายการบิน : Thai Air Asia (FD) ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ : 1 กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-จุดชม..
มหัศจรรย์ เมียนมาร์ สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2 วัน 1 คืน
เดินทางโดยสายการบิน : ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ : 1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-..
มหัศจรรย์ เมียนมาร์ ไหว้พระ 5 วัดดัง
เดินทางโดยสายการบิน : Thai Lion Air (SL) ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ : 1 กรุงเทพฯ – ย่ำงกุ้ง – พระมหำเจ..
ย่างกุ้ง -หงสา-พระธาตุอนิทร์แขวน (นั่งกระเช้า) พัก 5 ดาว 3วัน2คืน
เดินทางโดยสายการบิน : MYANMAR AIRWAYS (8M) ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ : 1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พร..
ย่างกุ้ง -หงสา-พระธาตุอนิทร์แขวน (นั่งกระเช้า) พัก 5 ดาว 3วัน2คืน
เดินทางโดยสายการบิน :  THAI LION AIR (SL) ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ : 1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวด..
สักการะ 3 มหาบูชาสถาน  3 วัน 2 คืน
เดินทางโดยสายการบิน : Thai Lion Air (SL) ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ : 1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดี..