ทัวร์จีน

แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
คุนหมิง กุ้ยโจว Pingba Cherry Blossom 4 วัน 3 คืน
เดินทางโดยสายการบิน : คุนหมิงแอร์ไลน์ (KY) ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ : 1 กรุงเทพ • ท่าอากาศยานนานาชาต..
คุนหมิง แผ่นดินสีแดงตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ สะพานแก้ว 5 วัน 2 คืน
เดินทางโดยสายการบิน : สายการบินซานตง (SC) ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ : 1 กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ 2 ท่า..
คุนหมิง แผ่นดินสีแดงตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ เล่นสกีหิมะ 5 วัน 2 คืน
เดินทางโดยสายการบิน : ซานตง (SC) ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ : 1 กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ 2 ท่าอากาศยานน..
คุนหมิง โหลวผิง ทุ่งดอกมัสตาร์ด ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ 5 วัน 4 คืน
เดินทางโดยสายการบิน : คุนหมิงแอร์ไลน์ (KY) ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ : 1 กรุงเทพ • ท่าอากาศยานนานาชาต..
ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน
เดินทางโดยสายการบิน : ลัคกี้แอร์ ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ : 1 กรุงเทพ • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม..
ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน
เดินทางโดยสายการบิน : ลัคกี้แอร์ ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ : 1 กรุงเทพ • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม..
ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน
เดินทางโดยสายการบิน : ลัคกี้แอร์ ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ : 1 กรุงเทพ • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม..