ทัวร์จอร์แดน

แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
Marvelous Jordan 7 Days
เดินทางโดยสายการบิน : เอมิเรตส์ (EK) ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ : ตะลุยทะเลทรายวาดิรัม กรุงอัมมาน เมาท..
Winter Marvelous Jordan 7 Days
เดินทางโดยสายการบิน : เอมิเรตส์ (EK) ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ : ตะลุยทะเลทรายวาดิรัม กรุงอัมมาน เมาท..
มหัศจรรย์ จอร์แดน 6 วัน 3 คืน
เดินทางโดยสายการบิน : Royal Jordanian Airlines (RJ) ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ : 1 สนามบินสุวรรณภูมิ ..