การจองและวิธีชำระเงิน


 
Hot Line 080 995 6990 / 090 974 5429 Call Center 02-6832927
ท่านสามารถติดต่อจองทัวร์ 4 ช่องทาง ง่ายๆ ดังนี้

 1. ผ่านทาง Hot  Line: tripweservetravel และ โทร 02-6832927
 2. ส่งรายละเอียดการจอง ส่งมายัง     E-Mail: tripweserve001@hotmail.com
(แจ้งรายละเอียดโปรแกรมเดินทาง ชื่อและนามสกุลผู้เดินทาง จำนวนผู้เดินทาง เบอร์ติดต่อกลับ)
 3. FAX  มาที่เบอร์ 02-6834073
((แจ้งรายละเอียดโปรแกรมเดินทาง ชื่อและนามสกุลผู้เดินทาง จำนวนผู้เดินทาง เบอร์ติดต่อกลับ)
4.  จองผ่านทางไลน์ ID: tripweservetravel
5. Inbox รายละเอียดการจองมายัง Facebook Fanpage: tripweservetravel
 
หลังจากนั้นท่านจะได้รับการติดต่อกลับกลับจากทางบริษัทฯ “ เพื่อยืนยันการจองทัวร์ของท่าน”
เจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดในการชำระเงิน พร้อมรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆให้ท่านทราบโดยละเอียด)
หมายเหตุ   รายละเอียดการจอง เงินมัดจำในการจอง และอื่นๆ ของแต่ละโปรแกรม เงื่อนไขการจองจะแตกต่างกัน
เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบโดยละเอียดหลังจากที่มีการคอนเฟริ์มการจอง)
 
การยกเลิกการจอง
รายละเอียดการยกเลิกการจองของแต่ละโปรแกรมจะแตกต่างกัน
เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ จะแนบรายละเอียดการยกเลิกการจองไว้ในแต่ละโปรแกรมทัวร์ (โปรดสังเกตุด้านล่างโปรแกรมทัวร์)
ไม่มีรายการสินค้าในหมวดหมู่ที่เลือก.