มหัศจรรย์ SCANDINAVIA 9 วัน 7 คืน

มหัศจรรย์ SCANDINAVIA 9 วัน 7 คืน
ราคา: 135,900 บาท
กำหนดการเดินทาง: ธ.ค.62-มี.ค.63
เดินทางโดยสายการบิน : ฟินน์แอร์  (AY)

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ :

1 สนามบินสุวรรณภูมิ • เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) • อิวาโล่

2 อิวาโล่ • เคิร์กเคเนส (นอร์เวย์) • KING CRAB SAFARI • โรงแรมหิมะ

3 เคิร์กเคเนส • อินาริ (ฟินแลนด์) • พิพิธภัณฑ์ซีดาร์ • ซาลิเซก้า • ฮัสกี้ซาฟารีฟาร์ม • ฟาร์มกวางเรนเดียร์ •ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ AURORA HUNTING

4 ซาลิเซก้า • โรวาเนียมิ • หมู่บ้านซานตาคลอส • ชมเมือง

5 โรวาเนียมิ • SNOW MOBILE • อุทยานสัตว์ป่ารานัว • เคมิ

6 เคมิ • SAMPO ICEBREAKER • สนามบินเคมิ • เฮลซิงกิ

7 เฮลซิงกิ • ปอร์วู • ย่านเมืองเก่า • เฮลซิงกิ • อิสระช้อปปิ้ง

8 เฮลซิงกิ • ROCK CHURCH • สนามบินเฮลซิงกิ

9 กรุงเทพฯ