มหัศจรรย์ นอร์เวย์ แสงเหนือ 9 วัน 6 คืน

มหัศจรรย์ นอร์เวย์ แสงเหนือ 9 วัน 6 คืน
ราคา: 135,900 บาท
กำหนดการเดินทาง: ธ.ค.62-มี.ค.63
เดินทางโดยสายการบิน : การบินไทย (TG)

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ :

1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 กรุงออสโล • ทรอมโซ • เคเบิลคาร์สู่ยอด เขาสโตรสไตเนิน • มหาวิหารอาร์คติก • SOMMAROY • ล่าแสงเหนือ

3 SOMMAROY • ทรอมโซ • HUSKY FARM • นาร์วิค

4 นาร์วิค • สแตมซุนด์ • กิจกรรมจับปู • พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง • สโวลแวร์ • MAGIC ICE BAR

5 สโวลแวร์ • หมู่บ้าน Å • พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง • รีนน์ • หมู่บ้าน HAMNOY • หมู่บ้านนัสฟยอร์ด • สโวลแวร์ • ล่าแสงเหนือ

6 สโวลแวร์ • ลุพสเตด • โบสถ์ซิดโพลิเนส • สนามบิน • ออสโล

7 ออสโล • ชมเมือง • อุทยานฟรอกเนอร์ • พิพิธภัณฑ์ เรือไวกิ้งโบราณ • ช้อปปิ้งคาร์ลโจฮันเกท

8 ออสโล • สนามบิน

9 กรุงเทพฯ