มหัศจรรย์ SCANDINAVIA 11 วัน 8 คืน

มหัศจรรย์ SCANDINAVIA 11 วัน 8 คืน
ราคา: 159,000 บาท
กำหนดการเดินทาง: ม.ค. - มี.ค. 63
เดินทางโดยสายการบิน :  การบินไทย (TG)

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ :

1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 กรุงเทพฯ • โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) • ชมเมืองโคเปนเฮเก้น • ช้อปปิ้งถนนสตรอยก์ • ล่องเรือ DFDS

3 ออสโล (นอร์เวย์) • ชมเมืองออสโล • พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ • สนามบินออสโล

4 เคิร์กเคเนส • KING CRAB SAFARI • โรงแรมหิมะ • ซาลิเซก้า (ฟินแลนด์) • ล่าแสงเหนือ

5 ซาลิเซก้า • โรวาเนียมิ • ฮัสกี้ซาฟารีฟาร์ม

6 โรวาเนียมิ • SNOW MOBILE • หมู่บ้านซานตาคลอส • เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล • เคมิ

7 เคมิ • SAMPO ICEBREAKER • SNOW CASTEL • รถไฟแบบตู้นอน

8 เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) • โบสถ์หิน • ชมเมืองเฮลซิงกิ • มหาวิหารอุสเปนสกี้ • SENATE SQUARE • ล่องเรือสาราญ SILJALINE

9 สต็อกโฮล์ม (สวีเดน) • ชมเมืองสต็อกโฮล์ม • ศาลาว่าการ • สถานีรถไฟใต้ดิน • พิพิธภัณฑ์เรือวาซา • แกมล่าสแตน

10 สต็อกโฮล์ม • สนามบินสต็อกโฮล์ม

11 กรุงเทพฯ