TOKYO OSAKA AUTUMN 6D4N

TOKYO OSAKA AUTUMN 6D4N
ราคา: 38,999 บาท
กำหนดการเดินทาง: พ.ย. 62-ก.พ. 63
เดินทางโดยสายการบิน : การบินไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์ :

1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินนาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเสะ - ผ่านชมโตเกียวสกายทรี - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ

3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 หรือกิจกรรมลาสกี - ศูนย์จาลองแผ่นดินไหว - ผ่านชมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ - เรียนรู้วิธีการชงชาแบบญี่ปุ่น - ช้อปปิ้ง SAKAE นาโกย่า

4 กิฟุ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-โอซาก้า-เอ็กซ์โปซิตี้

5 อิสระช้อปปิ้งหรือเลือกทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ